Genelgeler & Kanunlar
 
Genelgeler & Kanunlar


GENELGELER
1. 09.10.2001 tarihli 48 sayılı Genelge
2. 12.11.2001 tarih ve 555 sayılı Genelge
3. 11.02.2002 tarih ve 4-1135 sayılı Genelge
4. 20.05.2002 tarih ve 6-7234 sayılı Genelge
5. 09.07.2002 tarih ve 7-11575 sayılı Genelge
6. 29.07.2002 tarih ve 12925 sayılı Genelge
7. 25.07.2003 tarih ve 17664 sayılı Genelge
8. 21/11/2003 tarih ve 31016-11954 sayılı Genelge
9. 31.03.2004 tarih ve 585/3165 sayılı Genelge
10. 30.03.2005 tarih ve 725 sayılı Genelge
11. 13.04.2006 tarih ve 1493 sayılı Genelge
12. 27.12.2006 tarih ve 4161 sayılı Genelge
13. 24.01.2008 tarihli 153 sayılı (Yapı Denetim Sistemi Yazılımına ilişkin)
14. 05.05.2008 tarihli 1293 sayılı(Sicil Durum Belgesi Hakkında)
KANUNLAR
1. 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
2. 1580 Sayılı Belediye Kanunu
3. 3194 Sayılı İmar Kanunu
4. 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun
5. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu
6. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
7. 5272 Sayılı Belediye Kanunu
8. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
9. 6235 Sayılı TMMOB Kanunu
10. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
11. 587 Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun
12. 180 Sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hk. Kanun Hükmünde Kararname