Gerekli Evraklar
 
Gerekli Evraklar


1. Tapu

2. Çap

3. Röperli Kroki

4. İmar Durumu

5. İnşaat İstikamet Rölevesi

6. Aplikasyon Krokisi

7. Gerekiyorsa Kot Kesit

8. Proje Müellifi; Mimar, İnş. Müh. , Mak. Müh. Elk. Müh. ,Jeo. Müh. ,Harita Müh. ’nin Büro Tescil Belgesi , Proje Tescil Belgesi ve Büyükşehir Belediye Kayıt Belgesi

9. Eski eser uygulamalarda; yukarıdaki belgelerin dışında, röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilaveten Kurul Kararları ile fotoğraf albümü

10. Mimari, Statik , Elektrik ve Makine Uygulama Projeleri.

11. Zemin Etüd Raporu

12. Statik Hesaplar

13. Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi

14. Yapı Denetim Bedeli Banka Dekontu. (İnşaat alanı 1000 m2´den büyük olanlar için 1. Taksit Dekontu.) (Aslı)

15. Yapı Müteaahhiti ;
Şirket ise; (Ticaret Sicil Gazetesinde "inşaat yapabilir" ibaresi geçmek zorunda , Ticaret Odası Kayıt Sicil Sureti, Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi )
Şirket değil ise; Şirket kuracak ve kurduğu şirket’in ünvanını ve Ticaret Sicil nosunu firmamıza  bildirecek.

16. Mal Sahibi ile Müteahhit arasındaki Yapım Sözleşmesi ; Mal Sahibi kendisi Müteahhit ise Noterden Taahhütname

17. Vergi Levhasının Fotokopisi

18. İmza Sirküleri

19. Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilmek üzere düzenlenecek Y.İ.B. Formu